logotypclaim_czerony_pl_.jpg

 

Projekt  IV Bieg Bodzanowski 2018 został  dofinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

 


Cel główny imprezy sportowej:

Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez organizację na Mazowszu imprezy sportowo-rekreacyjnej o zasięgu ogólnopolskim, promującej w województwie mazowieckim kulturę fizyczną.

Cele szczegółowe:

1.Zorganizowanie IV Biegu Bodzanowskiego dla 200 biegaczy w wieku 18+

 

Internetowy formularz -ZGŁOSZENIE na IV Bieg Bodzanowski 2018

 

Regulamin IV Biegu Bodzanowskiego

 35164770_893195457532401_8614591509620064256_n.jpg

 

Zakładane rezultaty realizacji zadania:


1. przygotowanie imprezy biegowej IV Bieg Bodzanowski

2. zakup medali dla dorosłych

3. zakup pucharów dla dorosłych
4. podpisanie porozumień z wolontariuszami

5. przygotowanie internetowego formularza zgłoszeniowego

6. przygotowanie plakatu na IV Bieg Bodzanowski

7. podpisanie umowy o świadczenie usług medycznych podczas imprezy biegowej

8. przygotowanie punktu odżywiania i odświeżania dla dorosłych biegaczy

9. zakup wody dla biegaczy


REZULTATY MIEKKIE:

1. zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa na Mazowszu

2. stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia

3. wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie gminy Bodzanów

4. promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych

5. promowanie prozdrowotnych, społecznych,wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu; przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej; niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych

6. inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo

7. promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności między pokoleniowej i aktywizacji społecznej

8. zintegrowanie i angażowanie organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego


 

Długopis.jpg

 

Statuetki  dla  biegaczy Klubu Sokół Bodzanów

 

statuetka_1.jpgstatuetka_2.jpg

         

 


 

Autor i koordynator projektu  Mirosława Żaglewska

Projekt dofinansowany ze środków "Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie"
realizowanego przez Fundację Fundusz  Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz  Stowarzyszenie Europa i MY

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie 2016 |  Realizacja: Hedea.pl