Projekt   "XV Jarmark Norbertański w Gminie Bodzanów 2019"

został dofinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w wys. 26.000 zł

 logotypclaim_czerony_pl_.jpg


Informacja ze strony Gminy Bodzanów

 


Film nagrany w ramach projektu XV Jarmark Norbertański w Gminie Bodzanów w 2019 r.


Artykuł na stronie Starostwa Powiatowego w Płocku >>>

Artykuł na stronie internetowej Gminy Bodzanów >>>

 

Plakat4

Zaproszenie2

 

        Tradycja organizowania Jarmarku Norbertańskiego w Bodzanowie datuje się od 1415 r. Od 2005 r. w Bodzanowie przywrócono do życia tą tradycję. W 2019 r. będzie po raz piętnasty organizowany Jarmark Norbertański. Chcemy przywrócić kulturze ludowej i tradycyjnej na terenie Bodzanowa dawną świetność i zakorzenić tą kulturę w młodym pokoleniu. Stowarzyszenie chce przywrócić zapomniany barwny jarmark w czasie Zielonych Świątek i przywrócić tradycyjny i ludowy charakter, łącząc funkcję handlową z klimatem barwnego widowiska oraz zwiększyć udział społeczności w wydarzeniu poprzez organizacje warsztatów , gdzie będą mogli na żywo edukować się kulturalnie oraz uczyć technik ludowych. Historia zjazdów handlowych w Bodzanowie zaczęła się na długo przed jego lokacją. Bodzanów będąc osadą targową został przekazany w końcu XII w. Norbertankom z Płocka. To dzięki ich zabiegom otrzymał w 1351 roku prawa miejskie jako czternaste miasto na Mazowszu. Przez prawie pięćdziesiąt lat pozostawał jedynym miastem między Płockiem i Warszawą, na ruchliwym szlaku handlowym z północy na południe i zachodu na wschód. Próbą poprawy dochodów mieszczan Bodzanowa było nadanie w 1415 roku, przez Księcia Janusza I prawa do organizowania jarmarków na Zielone Świątki, zwanymi Jarmarkiem Norbertańskim (od nazwy sióstr Norbertanek z Płocka , które były ówcześnie właścicielkami Bodzanowa). Dni jarmarczne ożywiały całą okolicę. Miejscowym mieszczanom dawały wzrost obrotu własnymi towarami i zyskami z opłat ściąganych od przybyłych. Jarmark Norbertański wpisuje się w tradycję ludową na Mazowszu. Imprezy odbywają się cyklicznie, co roku od 2005 r. Podczas trwania Jarmarku chcemy przedstawić mieszkańcom Gminy, Powiatu Płockiego, Mazowsza oraz przybyłym z innych regionów kraju turystom, jarmark jako interesujący i zachwycający spektakl ludowy, który pozwoli wszystkim przenieść się w czasy średniowiecza, a tym samym dodatkowo przyczynić się do promocji regionu oraz tego ludowego wydarzenia.  Usiłując przybliżyć mieszkańcom średniowieczną rzeczywistość wprowadzimy ich w niezwykły świat tętniącej życiem osady handlowej, zaprezentujemy rzemiosło, przedstawimy walki rycerskie, muzykę i tańce ludowe. W tym dniu ożyje ludowa postać Bodzana, według ludowych wierzeń, klucznika dawnej średniowiecznej osady. W dzień jarmarku Bodzan przekaże uroczyście klucz do bramy Bodzanowa gospodarzom jarmarku. Na drewnianych straganach rozłożą się kupcy, rzemieślnicy i twórcy ludowi. Będziemy podziwiać wystawy rzemieślników i ludowych twórców, pokazy tańców ludowych i słuchać ludowej muzyki. Będziemy oglądać walki rycerskie. Społeczność będzie uczestniczyć w konkurencjach związanych z rekonstrukcją historyczną, które mają na celu pokazanie dawnego życia w średniowiecznym grodzie. Zapoznamy się ze strojami, rękodziełem i innymi przejawami kultury tamtych czasów. Odbędzie się pokaz ginących zawodów warsztaty praktyczne, społeczność będzie bezpośrednio uczestniczyć w warsztatach gdzie nauczy się ludowego rękodzieła. Podczas jarmarku wystąpią dzieci i młodzież ze szkół gminnych. Obejrzymy niezwykłe widowisko Teatru Ognia.

Cele zadania:
1.Zwiększenie dostępu do kultury ludowej i tradycyjnej poprzez organizację Jarmarku Norbertańskiego w dniu 9 czerwiec 2019 r. w Bodzanowie.
2.Włączanie w żywy obieg kultury organizowania Jarmarku Norbertańskiego na terenie wiejskim w Gminie Bodzanów jako wątku dziedzictwa kulturowego regionu, które są szczególnie narażone na zapomnienie.

REZULTATY twarde projektu:
1. Przygotowanie sceny z nagłośnieniem.
2. Występy zespołów ludowych.
3. Pokaz i warsztaty ginących zawodów: garncarstwo, wikliniarstwo, kowalstwo, hafciarstwo, koronkarstwo, rzeźbiarstwo, wycinkarstwo.
4. Występ teatru ognia.
5. Pokaz walk sztuki rycerskiej.
6. Stragany jarmarczne, pokaz prac rzemieślników, kupców i twórców ludowych.
7. Film z jarmarku.


Koordynator projektu  Mirosława Żaglewska

Projekt dofinansowany ze środków "Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie"
realizowanego przez Fundację Fundusz  Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz  Stowarzyszenie Europa i MY

Polityka Bezpieczeństwa

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie 2016 |  Realizacja: Hedea.pl