1. Powitanie zebranych członków stowarzyszenia.

2. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne stowarzyszenia za 2019 r. i podsumowanie dotychczasowej działalności.

3. Wybór nowego Zarządu Stowarzyszenia.

Przedstawienie propozycji na członków Zarządu Stowarzyszenia na okres działalności 2020-2025.

Głosowanie dot. wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia i podjęcie w tej sprawie uchwały tj.:

1. Prezesa Zarządu

2. Vice Prezesa Zarządu

3. Skarbnika

4. Sekretarza

5. Członka Zarządu

 

4. Wybór nowej komisji rewizyjnej.

Przedstawienie propozycji na przewodniczącego oraz dwóch członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na okres działalności 2020-2025. Wybór, głosowanie i podjęcie uchwały o wyborze komisji.

 

5. Wybór pełnomocnika ds. podpisywania umów i porozumień wolontarystycznych.

Przedstawienie propozycji na pełnomocnika Stowarzyszenia na okres działalności na okres 2020-2025. Wybór, głosowanie i podjęcie uchwały o wyborze pełnomocnika.

6. Wnioski i uwagi oraz propozycje kierunków działania.

7. Zakończenie spotkania.

 

Aktualności

Projekt dofinansowany ze środków "Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie"
realizowanego przez Fundację Fundusz  Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz  Stowarzyszenie Europa i MY

Zaufali nam

  • Hedea.pl
  • Partner1
  • STAROSTA POWIATU PŁOCKIEGO
  • Działaj Lokalnie
  • Młodzi Razem
  • Filantrop
  • Fundacja Amerykańska
  • Gmina Bodzanów
  • Mazowsze
  • Powiat Płocki

Polityka Bezpieczeństwa

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie 2016 |  Realizacja: Hedea.pl