Projekt przygotowany i wsparty merytorycznie oraz formalnie przez procowników Urzędu Gminy w Bodzanowie - Działu Inwestycji.


             flag_yellow_low.jpg                                 Leader.png                                       lgd.jpg                                               PROW-2014-2020-logo-kolor.jpg

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

„Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „ Zagospodarowanie Parku w centrum miejscowości Chodkowo”

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Współpracy z Lokalną Grupą Działania - Razem dla Rozwoju

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość realizowanej operacji : 49.972 zł 65 gr


 

PISZĄ O NAS >>> 

 

W Bodzanowie powstała nowa siłownia i plac zabaw dla dzieci.

W czerwcu 2019 r. ukończono realizację projektu grantowego pn.:

ZAGOSPODAROWANIE PARKU W CENTRUM MIEJSCOWOŚCI CHODKOWO realizowanego przez Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie podpisało ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania RAZEM DLA ROZWOJU w Wyszogrodzie umowę o udzieleniu grantu na budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Chodkowie celem poprawy stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Wsparcie formalne i merytoryczne dla stowarzyszenia w realizacji projektu zapewnił Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski oraz pracownicy Urzędu Gminy Referatu Inwestycji.

9 czerwca nastąpiło otwarcie nowego miejsca rekreacyjnego dla mieszkańców.

 

 

 

 

SAVE_20190708_122144.jpeg

 DSC_0434.jpg

 

 

 DSC_00911.jpg

 


2 kwietnia 2019 r. podpisaliśmy umowy z wykonawcami na budowę siłowni zewnetrznej.

DSC_0066.jpg

 

 

DSC_0064.jpg

 


Zarząd Stowarzyszenia w dniu 14 września 2018 r. podpisał umowę z Lokalną Grupą Działania w Wyszogrodzie na otrzymanie  grantu w ramach konkursu na budowę zewnetrznej siłowni w miejscowości Chodkowo gm. Bodzanów.

 

siło_3.jpg

 

siło.jpg

 

silo_1.jpg

 

siło_2.jpg

 

silo_2.jpg

 

Projekt dofinansowany ze środków "Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie"
realizowanego przez Fundację Fundusz  Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz  Stowarzyszenie Europa i MY

Polityka Bezpieczeństwa

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie 2016 |  Realizacja: Hedea.pl