0x480

Jarmark Norbertański został dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

w wys. 40 000 zł

 

Zadanie polega na organizacji XVII Jarmarku Norbertańskiego w dniu 3 czerwca 2023 r. Celem zadania jest zwiększenie dostępu do kultury ludowej i średniowiecznej dla mieszkańców województwa mazowieckiego, zachowanie istniejącej tradycji narażonej w znaczący sposób na zapomnienie. Organizacja XVII Jarmarku Norbertańskiego to włączanie w żywy obieg kultury wątków dziedzictwa kulturowego regionu, które zostały zapomniane. Podczas jarmarku zobaczymy prace artystów ludowych. Podziwiać będziemy muzykę ludową. Społeczność lokalna weźmie udział w warsztatach i pokazie ginących zawodów tj.:garncarstwa, wikliniarstwa, kowalstwa, hafciarstwa, koronkarstwa, ludowej wycinanki i rzeźby w drewnie.

Zostaną przygotowane pokazy warsztatów kulinarnych z potrawami tradycyjnymi i lokalnymi. 

 

 350939363_275866478191932_3664414619268756188_n.jpg

Tradycja organizowania Jarmarku Norbertańskiego w Bodzanowie datuje się od 1415 r.

Od 2005 r. w Bodzanowie przywrócono do życia tą tradycję.

W 2023 r. organizowany będzie XVII Jarmark Norbertański. Kultura ludowa i tradycyjna tego wydarzenia powoli zanika w przestrzeni gminy.

Chcemy przywrócić kulturze ludowej i tradycyjnej dawną świetność i zakorzenić tą kulturę w młodym pokoleniu. Wyjątkowość tego wydarzenia w 2023 polega na tym, że od 1 stycznia 2023 r miejscowość Bodzanów odzyskała prawa miejskie i tym samym będziemy świętować podczas jarmarku odzyskanie praw miejskich. Stowarzyszenie chce przywrócić zapomniany barwny jarmark oraz tradycyjny i ludowy charakter, łącząc funkcję handlową z klimatem barwnego widowiska oraz zwiększyć udział społeczności w wydarzeniu poprzez organizacje pokazów i warsztatów.  Historia zjazdów handlowych w Bodzanowie zaczęła się na długo przed jego lokacją. Bodzanów będąc osadą targową został przekazany w końcu XII w. Norbertankom z Płocka. To dzięki ich zabiegom otrzymał w 1351 roku prawa miejskie jako czternaste miasto na Mazowszu. Przez prawie pięćdziesiąt lat pozostawał jedynym miastem między Płockiem i Warszawą, na ruchliwym szlaku handlowym z północy na południe i zachodu na wschód. Próbą poprawy dochodów mieszczan Bodzanowa było nadanie w 1415 roku, przez Księcia Janusza I prawa do organizowania jarmarków na Zielone Świątki, zwanym Jarmarkiem Norbertańskim.

Podczas trwania Jarmarku chcemy przedstawić mieszkańcom Gminy, Powiatu Płockiego, Mazowsza oraz przybyłym z innych regionów kraju turystom, jarmark jako interesujący i zachwycający spektakl ludowy, a tym samym dodatkowo przyczynić się do promocji regionu.

W tym dniu ożyje ludowa postać Bodzana, według ludowych wierzeń, klucznika dawnej średniowiecznej osady. Na drewnianych straganach rozłożą się kupcy, rzemieślnicy i twórcy ludowi. Będziemy podziwiać wystawy rzemieślników i ludowych twórców i słuchać ludowej muzyki. Zapoznamy społeczność ze strojami, rękodziełem i innymi przejawami kultury ludowej.

 

 

351329290_926873548536940_8220275492340777158_n.jpg

 

351328556_259673390050903_2158998315936211821_n.jpg

 

351128993_3289236424704121_1732950540990292093_n.jpg

351338540_210077811418923_1402913083699020506_n.jpg

 

 

 

cieślanki.jpg351342908_205462302413316_11475274582794378_n.jpg

garncae.jpg

351199787_160878896828798_5338786086735958267_n.jpg

 

5.jpg

 

 

 

 

j.jpg

pierozanki.jpg

p.jpg

k.jpg

o.jpg

warsztaty_garncarskie.jpg

 

 

wikliniarstw.jpg

Koronkarstwo.jpg

 

351155577_614702677288807_1528836030307204007_n.jpg

 

 

 Koordynator projektu:

 Mirosława Żaglewska Prezes Stowarzyszenia

Projekt dofinansowany ze środków "Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie"
realizowanego przez Fundację Fundusz  Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz  Stowarzyszenie Europa i MY

Polityka Bezpieczeństwa

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie 2016 |  Realizacja: Hedea.pl