Członkowie stowarzyszenia to ludzie z pasją i poczuciem odpowiedziałności za drugiego człowieka, to osoby którym zależy na lokalnym rozwoju, na organizowaniu społeczności by dbali o miejsce w którym mieszkają, dbali o bezpieczeństwo i rozwój własnych rodzin by przekazywali  swoim dzieciom właściwe postawy, byli dla nich dobrym przykładem życia w środowisku rodzinnym ale również w środowisku społecznym. Zależy nam byśmy wspólnie dbali o ekologię, o otaczające nas środowisko i zwierzęta, o miejsce naszego zamieszkania, byśmy mieszkali w czystej i zadbanej gminie.

Podstawą naszego działania jest tradycja, w sercach mamy muzykę, sztukę, kulturę i przede wszystkim  sport, który daje nam zadowolenie, zdrowie, budzi naszą aktywność fizyczną, pozwala spotykać ciekawych ludzi i nawiązywać nowe przyjaźnie. W takim kręgu działamy dla mieszkańców Gminy Bodzanów. Mamy nadzieję, że spotkamy osoby, które chciałyby się zaangażować  razem z nami w realizację naszych celów.

W stowarzyszeniu pracujemy społecznie, dlatego szukamy wolontariuszy, którzy chcieliby nam pomóc. Jesteśmy otwarci szczególnie na młodzież licealną, która wkracza w dorosłe życie i kształtuje swój charakter, seniorów którzy u schyłku swego życia czują się samotni i opuszczeni. Czekamy na dorosłych i na dzieci. Czekamy na Was wszystkich. Do zobaczenia w przestrzeni Gminy Bodzanów.

Tym się zajmujemy:

 • promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie uzależnieniom oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • działalność na rzecz rodziny,
 • ochrona środowiska i przyrody, działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 • działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
 • działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • pomoc osobom niepełnosprawnym oraz w wieku emerytalnym, działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka,
 • działania w zakresie pomocy społecznej,
 • działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej,
 • działalność charytatywna,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji społeczno-zawodowej osób pozostających bez pracy,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn, inicjowanie i realizacja programów edukacyjnych i kulturalnych, przyczyniających się do wzrostu zainteresowania działalnością społeczną,
 • promowanie i działanie w zakresie arteterapii,

Wszystkim, którzy odwiedzają naszą stronę życzę aby codziennie spotykali ludzi życzliwych i otwartych, którzy potrafią zaufać i dają szansę. Szansę, która może zmienić Waszą przestrzeń.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Mirosława Żaglewska

wanda1 480x640logo wykonała M.Zaglewska /wszelkie prawa do kopiowania i wykorzystywania zastrzeżone/

Projekt dofinansowany ze środków "Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie"
realizowanego przez Fundację Fundusz  Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz  Stowarzyszenie Europa i MY

Polityka Bezpieczeństwa

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie 2016 |  Realizacja: Hedea.pl