Rok 2020 jest szczególny dla organizacji społecznych na terenie naszej gminy. Czas jest naznaczony pandemią, izolacją społeczną i brakiem możliwości aktywności społecznej związanej z realizacją wielu społecznych projektów. Trwająca pandemia nie zniechęciła naszego działania i odnaleźliśmy się w nowych warunkach.

11 lutego 2020 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze stowarzyszenia, podczas którego dokonaliśmy podsumowań oraz zgodnie ze statutem, wybraliśmy nowe władze stowarzyszenia na kolejną kadencję 2020-2025.

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu - MirosławaŻaglewska
Vice Prezes Zarządu - Paulina Bogiel - Szafaryn
Skarbnik - Katarzyna Wolińska
Sekretarz - Marek Brzozowski
Członek Zarządu - Małgorzata Staniszewska

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Komisji - Paulina Janowska
Członek - Marzena Czernicka
Członek - Monika Rybicka

Pełnomocnik d/s podpisywania porozumień wolontarystycznych z Zarządem Stowarzyszenia- Bogusława Bartczak

 

     W okresie br. zrealizowaliśmy cztery projekty, które przyniosły nam dużą radość i poczucie sprawczości. Naszą historyczną pasję zaprezentowaliśmy w projekcie „Dzieje Bodzanowa i okolic”. Projekt otrzymał dofinansowanie od Samorządu Województwa Mazowieckiego w wys. 15 000zł na dodruk trzeciego wydania Monografii Gminy Bodzanów.Zadanie polegało na wykonaniu przez Oficynę Wydawniczą Aspra w Warszawie, dodruku Monografii Gminy Bodzanów pn. „Dzieje Bodzanowa i okolic” w ilości 500 sztuk. Pierwsze książki już trafiły do mieszkańców, którzy nie posiadają tej cennej i historycznej pozycji.

     Trwająca pandemia skłoniła nas do podjęcia działania, które ochroni zdrowie naszych mieszkańców, dlatego przygotowaliśmy projekt „Chroń siebie i innych”. W ramach zadania zostały zakupione środki ochrony osobistej, tj. płyny dezynfekcyjne, mydła antybakteryjne, przyłbice, maseczki jednorazowe oraz maseczki wielokrotnego użytku. Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii koronawirusa COVID-19. Priorytetem członków stowarzyszenia jest ochrona seniorów, dorosłych osób niepełnosprawnych, rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne oraz osób uzależnionych od alkohol i ich rodzin, które podjęły leczenie w ramach zgłoszenia do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzanowie. Członkowie stowarzyszenia przygotowali 100 sztuk pakietów ochronnych, które zostały rozdysponowane wśród mieszkańców Gminy Bodzanów. Projekt został dofinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w wys. 10 000zł.

     W okresie od czerwca do listopada zrealizowaliśmy zadanie pn. "Wsparcie Sokoła", które pozwoliło na rozwój cyfrowy naszej organizacji. Projekt został sfinansowany ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności NIW-CRSO w ramach Programu  Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 5  Wsparcie doraźne - Edycja 2020. Działanie przyczyni się do efektywnej pracy w ramach przygotowywania projektów działań, sprawozdań, dokumentacji fotograficznej oraz przygotowania projektów graficznych, prezentacji i filmów w zakresie promocji naszych zadań.

     Najbardziej ciepły, kolorowy i smaczny projekt to „Wędrowna Herbaciarnia”. Działania projektowe uzupełniły nasze zaplecze organizacyjne. Jesienią poczuliśmy smak, zapach i kolor. Nasze stowarzyszenie otrzymało dotację w konkursie "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie". Zadanie zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w wys. 4600 zł. Projekt został objęty Patronatem Honorowym przez Starostę Powiatu Płockiego Mariusza Bieniek. Głównym celem projektu jest zwiększenie integracji społecznej i rozwój społeczny mieszkańców Gminy Bodzanów. Edukacja i promowanie zachowań prozdrowotnych oraz promocja pozytywnych aspektów życia w społeczności lokalnej poprzez poprawną komunikację międzyludzką. W projekt włączyły się osoby fizyczne, firmy i instytucje, które stworzyły dla naszego stowarzyszenia zaplecze finansowe, jako wkład własny do projektu. Wydarzenie otrzymało Patronat Medialny infoPłock TV. Mamy nadzieję, że spotkamy się już niedługo w bezpiecznym czasie w „Wędrownej Herbaciarni”.

Łącznie w 2020 roku nasze stowarzyszenie pozyskało 37 000 zł.

    

W 2020 roku obchodzimy 5-lecie naszej działalności. W swojej dotychczasowej działalności, oprócz licznych akcji społecznych, zrealizowaliśmy 34 projekty, na które pozyskaliśmy dotacje konkursowe w łącznej wysokości 297 943 zł 97 gr. Realizacja projektów jest zgodna z celami statutowymi naszego stowarzyszenia. Byliśmy zaangażowani w działania sportowe, turystyczno-rekreacyjne, profilaktyczne, społeczno-kulturalne, historyczne, kulinarne, zdrowotne oraz ekologiczne.

Swoją działalność opieramy przede wszystkim na współpracy z lokalnym samorządem. Pozwala nam to na zaangażowanie w ważne i cykliczne wydarzenia, które odbywają się na terenie Gminy Bodzanów i przyczyniają się do promocji naszej gminy.

 

            

         

    W imieniu Zarządu Stowarzyszenia pragnę serdecznie podziękować za pomoc, wsparcie finansowe i organizacyjne wszystkim osobom fizycznym, organizacjom społecznym, firmom i instytucjom oraz Kołom Gospodyń Wiejskich, które w ostatnich 5 latach naszego istnienia z nami współpracowali. Swoją obecnością, współpracą i wsparciem naszych działań przyczyniliście się do wprowadzania zmian w naszym społecznym życiu na lepsze.

           Szczególne podziękowania składam dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, dzięki któremu Nasze Stowarzyszenie mogło zrealizować tak wiele wspaniałych inicjatyw.

           Pragnę również podziękować wszystkim członkom stowarzyszenia a szczególnie Wójtowi Gminy Bodzanów Jerzemu Staniszewskiemu oraz pracownikom Urzędu Gminy w Bodzanowie, pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie bez Was i Naszego Stowarzyszenia to wszystko by się nie zadziało.

                                                                               Serdecznie dziękuję !

                                                                                                w imieniu Zarządu Stowarzyszenia

                                                                                                                                                                                     Mirosława Żaglewska

Aktualności

Projekt dofinansowany ze środków "Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie"
realizowanego przez Fundację Fundusz  Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz  Stowarzyszenie Europa i MY

Zaufali nam

  • Hedea.pl
  • Partner1
  • STAROSTA POWIATU PŁOCKIEGO
  • Działaj Lokalnie
  • Młodzi Razem
  • Filantrop
  • Fundacja Amerykańska
  • Gmina Bodzanów
  • Mazowsze
  • Powiat Płocki

Polityka Bezpieczeństwa

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie 2016 |  Realizacja: Hedea.pl