Klauzula informacyjna RODO
Szanowni Państwo,

Od 25 maja b.r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylone zostają dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO). Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. W związku z powyższym, chcemy przekazać Państwu kilka informacji, dotyczących dostosowania się Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego SOKÓŁ w Bodzanowie do nowych przepisów przy uwzględnieniu istniejących regulacji.

Bardzo zależy nam na zachowaniu Państwa prywatności. Zapewniamy, że Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne oraz deklarujemy, że macie Państwo możliwość realizowania wszystkich przysługujących w związku z RODO praw. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego SOKÓŁ w Bodzanowie, przy Chodkowo, 09-470 Bodzanów. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego SOKÓŁ w Bodzanowie musi wypełnić zobowiązania prawne zgodne z funkcjonowaniem oraz realizacją zawartych przez nas umów związanych z Wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tym samym, powołując się na ciążące na Stowarzyszeniu zobowiązania prawne informujemy, że Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom do tego upoważnionym. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia, wydarzeniach, badaniach realizowanych przez Nas na podstawie wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Jaki jest okres przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie?

Państwa dane będą przetwarzane przez cały czas naszej współpracy, wynikającej z charakteru prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności w zakresie wypełniania przez Stowarzyszenie zobowiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem oraz realizacją zawartych przez nas umów. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

Jakie są Państwa prawa w stosunku do danych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych (jeśli pozwalają na to inne przepisy prawa),
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,- przenoszenia Państwa danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z kim kontaktować się w celu realizacji swoich praw?

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt dofinansowany ze środków "Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie"
realizowanego przez Fundację Fundusz  Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz  Stowarzyszenie Europa i MY

Polityka Bezpieczeństwa

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie 2016 |  Realizacja: Hedea.pl