Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie zostało powołane w celu upamiętnienia działającego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” - Gniazdo w Bodzanowie, które powstało w 1926 roku, wszczepiając w bodzanowską społeczność potrzebę sportowej rywalizacji i osiągania sukcesów we wszystkich sferach życia społecznego.

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – to pionierska organizacja wychowania fizycznego i sportu w Polsce. Najstarsze polskie towarzystwo gimnastyczne, którego członkowie przyczynili się m.in. do popularyzacji gimnastyki w społeczeństwie polskim, powstania wielu klubów sportowych oraz Związku Harcerstwa Polskiego. Sokół działał aktywnie w okresie zaborów, po odzyskaniu niepodległości i w całym okresie międzywojennym. Zdelegalizowany przez komunistów po I światowej i zakazany w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Pierwsze gniazda reaktywowanego Sokoła zaczęły powstawać dopiero po upadku komunizmu w Polsce w 1989 roku w II Rzeczypospolitej. Organizacja propagowała sport, gimnastykę oraz zdrowy styl życia. Towarzystwo hołdowało ideom olimpijskim zaczerpniętym z antycznych ideałów wychowawczych co wyrażało motto organizacji „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Celami organizacji były: pielęgnowanie gimnastyki, rozbudzanie ducha towarzyskiego, urządzanie zabaw zimowych i letnich, wycieczek, szerzenie wśród członków oświaty narodowej i budzenie ducha obywatelskiego. Jednym z deklarowanych celów towarzystwa – zgodnie z ideałami jego twórców – było również podtrzymywanie i rozwijanie świadomości narodowej oraz postaw obywatelskich. Symbolem ruchu był sokół w locie trzymający sztangę do ćwiczeń. Polskie organizacje sokolskie powstawały na terenie kraju będącego pod zaborami jakie nastąpiły w latach 1772-1795 oraz terenach historycznie związanych z państwem polskim, a także tam gdzie mieszkała polska mniejszość oraz gdzie emigrowali Polacy. Do momentu powstania niepodległego państwa polskiego w 1919 roku organizacja nie była jednorodna i istniało początkowo wiele oddzielnych, regionalnych organizacji głównie działających w trzech zaborach. Po powstaniu w 1918 niepodległego państwa polskiego - II Rzeczypospolitej siedziba Związku „Sokół” została przeniesiona do stolicy – Warszawy. Organizacja została scalona i zreorganizowana. W okresie międzywojennym towarzystwo było członkiem międzynarodowej Federacji Gimnastycznej. Organizacja reprezentowała Polskę na wielu międzynarodowych zawodach jakie odbywały się za granicą. W okresie międzywojennym regionalne koła Sokoła wykształciły wielu trenerów oraz wybitnych polskich sportowców. Rozwój organizacji przerwał ponownie wybuch II wojnie światowej. Charakter organizacji prowadzącej przysposobienie wojskowe oraz jej patriotyczny i niepodległościowy charakter był przyczyną zbrodni ze strony Niemiec i zbrodni ze strony ZSRR dokonywanych na członkach tej organizacji w czasie wojny. Po II wojnie Światowej ocaleni członkowie podjęli próby reaktywowania organizacji. Pierwsze gniazdo Sokoła reaktywowało się w Krakowie już w 1945 roku i od początku podejmowało wysiłki w celu odnowienia działalności w skali ogólnopolskiej. Członkowie zwołali w tym celu dnia 9 września 1945 roku Ogólnopolski Zjazd Sokolstwa, na który przybyło do Krakowa ok. 100 delegatów z całej Polski. Jako kontynuację przedwojennego Związku Centralnego powołano Tymczasowy Zarząd Związku, niestety organizacja została zdelegalizowana przez komunistyczne władze PRL.

Sokół obecnie

Ponownie „Sokół” odrodził się 10 stycznia 1989 z inicjatywy Jana Młotkowskiego (zarejestrowany 6 listopada 1989), zrzeszając obecnie ok. 10 tys. członków zorganizowanych w 86 gniazdach. Organizacja ta jest członkiem Polskiej Rady Młodzieży.Obecnie związek zrzesza 44 towarzystwa, a w nich blisko 8 tys. członków. W kilkuset sekcjach sportowych prowadzi zajęcia w 32 dyscyplinach. Kontynuując tradycję przedwojennego ZTG „Sokół” w Polsce prowadzi wśród młodzieży pracę patriotyczno-wychowawczą, krzewiąc cnoty rycerskie i obywatelskie, umacniając miłość do Ojczyzny i poczucie tożsamości narodowej. Wśród ważnych imprez sportowych wymienić należy: w Zgierzu Międzynarodowe Mistrzostwa w Tenisie Stołowym, w Bukownicy i Bukówcu Górnym Ogólnopolskie Biegi Sokoła. Również w Naszej Gminie Bodzanów mocno rozwinął się tenis stołowy oraz biegi, sporty te nawiązują do tradycji obecnego działajacego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.

Sokół dał także pośrednio początek wielu polskim klubom piłkarskim, kształtując u młodych osób modę na aktywność fizyczną i prezentując nowe dyscypliny sportu. To właśnie podczas „II Zlotu Sokoła” – zorganizowanego we Lwowie 14 lipca 1894 – rozegrano pierwszy w dziejach ziem polskich prawdziwy mecz piłkarski (między reprezentacjami Sokoła lwowskiego oraz krakowskiego) i zobaczono premierowego gola zdobytego przez Włodzimierza Chłomickiego. Członkowie Sokoła brali również udział w różnych zrywach powstańczych wymierzonych w zaborców. Organizacja przygotowywała kadry sprawnych i umotywowanych patriotycznie Polaków do działań wojskowych na rzecz odrodzenia Polski. Sokół miał również istotny wpływ na utworzenie Związku Harcerstwa Polskiego.

Informacje opracowano na podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Towarzystwo_Gimnastyczne


sokol1926_150.jpg


 

Członkowie Gniazda Sokół w Bodzanowie ok. 1937 roku na tle sztandaru

sokol1.JPG

Zdjęcie pochodzi ze strony:http://www.gimnazjumbodzanow.pl/gim/hist/zr_dok/sokol.html

 


 Sztandar Gniazda Sokół w Bodzanowie  - obecnie przechowywany w Klasztorze na Jasnej Górze

sztandar_sokol.JPG

 

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://www.gimnazjumbodzanow.pl/gim/hist/zr_dok/sztandar_sokol.html

 

 

Wydarzenie, które zapisze się w historii Gminy Bodzanów. Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów Pan Paweł Różański i Wójt Gminy Bodzanów Pan Jerzy Staniszewski 15 sierpnia 2016 uroczyście przecieli szarfę na  tablicy nadając nazwę: Stadion Sportowy im. TG Sokół 1926.

20160814_103748.jpg

 

 

 

 


 

Projekt dofinansowany ze środków "Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie"
realizowanego przez Fundację Fundusz  Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz  Stowarzyszenie Europa i MY

Zaufali nam

  • Hedea.pl
  • Partner1
  • STAROSTA POWIATU PŁOCKIEGO
  • Działaj Lokalnie
  • Młodzi Razem
  • Filantrop
  • Fundacja Amerykańska
  • Gmina Bodzanów
  • Mazowsze
  • Powiat Płocki

Polityka Bezpieczeństwa

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie 2016 |  Realizacja: Hedea.pl