Koordynator projektu : Mirosława Żaglewska                      

 


 

         Miroooo                     Leader                        lgd                     PROW 2014 2020 logo kolor

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. „(Nie) zapomniana historia – Monografia Historyczna Gminy Bodzanów” mająca na celu opracowanie i wydruk Monografii Gminy Bodzanów

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 9.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Beneficjent

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sokół w Bodzanowie


 

aaa

 

aaaa

 

Szczegółowy opis zadania  "(Nie) zapomniana historia – Monografia Historyczna Gminy Bodzanów"

 

Realizacja projektu miała na celu wydanie monografii Gminy Bodzanów pn. "Dzieje Bodzanowa i okolic" w ilości 300 sztuk na które nasze stowarzyszenie pozyskało grant w wysokości 10.000 zł 00 gr.

Okres realizacji zadania od 28.12.2018  do  28.02.2019 r.

Monografia składa się z VIII rozdziałów o następującej tematyce historycznej:

Wstęp

Rozdział I - W okresie panowania książąt mazowieckich - dr hab. Janusz Grabowski.

 • Bodzanów i okolice w pradziejach
 • W okresie panowania pierwszych Piastów
 • Rządy Konrada I Mazowieckiego
 • Początkowe dzieje klasztoru norbertanek płocki
 • Rządy Bolesława II i jego syna Wacława
 • Rządy Elżbiety Giedyminówny i Bolesława III
 • Nadanie prawa chełmińskiego Bodzanowowi
 • Dzieje księstwa płockiego do 1370 roku
 • Rządy Siemowita III
 • W okresie panowania Janusza I
 • Zajazd w Bodzanowie
 • Rozwój samorządu miejskiego
 • Targi i jarmarki
 • Rządy Bolesława IV
 • Rządy następców Bolesława IV
 • Rozwój gospodarczy w XV wieku
 • Rozwój oświaty i szkolnictwa
 • Bodzanów na prawym brzegu Mołtawy
 • Mieszkańcy w XIV-XV wieku
 • Dzieje polityczne Bodzanowa i ziemi wyszogrodzkiej w latach 1495-1526
 • Parafia i kościół
 • Bodzanowski kościół w XIV-XV wieku

Rozdział II – W czasach staropolskich - dr hab. Janusz Grabowski.

 • Dzieje polityczne po inkorporacji Mazowsza
 • Rozwój gospodarczy miasta
 • Mieszkańcy
 • Życie codzienne
 • Parafia i kościół w XVI-XVIII wieku
 • Szkolnictwo i oświata
 • Upadek gospodarczy
 • Herb miasta
 • W ostatnich latach I Rzeczypospolitej

Rozdział III – Miasteczko rządowe ( 1793-1868) - prof. dr hab. Janusz Szczepański.

 • Pod panowaniem pruskim
 • W okresie wojen napoleońskich
 • W czasach Królestwa kongresowego
 • Życie religijne
 • Podczas powstania listopadowego
 • W okresie międzypowstaniowym
 • Powstanie styczniowe

Rozdział IV - W latach 1869-1918 - prof. dr hab. Janusz Szczepański.

 • Źródła utrzymania mieszkańców Bodzanowa i okolic
 • Ziemiaństwo i chłopi okolic Bodzanowa na przełomie XIX i X w.
 • Emigracja zarobkowa za Ocean
 • Cukrownia „Mała Wieś”
 • Komunikacja
 • Warunki życia mieszkańców. Problemy ochrony zdrowia
 • Życie polityczne
 • Wydarzenia rewolucji 1905-1907 roku
 • Ożywienie życia społeczno-politycznego
 • Ochotnicza Straż Ogniowa
 • Działalność kulturalna
 • Szkolnictwo
 • Plagi społeczne
 • Waśnie na tle narodowościowym
 • Życie religijne
 • Mariawici
 • Podczas I wojny światowej

Rozdział V – W okresie II Rzeczypospolitej - prof. dr hab. Janusz Szczepański.

 • U progu Polski Odrodzonej
 • Podczas bolszewickiego najazdu 1920 r.
 • Życie polityczne w latach 1921-1939
 • Życie gospodarcze
 • Stan sanitarny. Problemy ochrony zdrowia
 • Ochotnicza Straż Pożarna. Życie Kulturalne
 • Szkolnictwo
 • Sprawy wyznaniowe.Życie religijne
 • Mariawici
 • Wyznawcy religii mojżeszowej i ewangelicko-augsburskiej

Rozdział VI – W czasach II wojny światowej i hitlerowskiej okupacji - prof. dr hab. Janusz Szczepański.

 • U progu wojny
 • Podczas kampanii wrześniowej 1939 r.
 • Polityka hitlerowska okupanta
 • Zagłada ludności żydowskiej
 • Dalsza eksterminacja ludności polskiej
 • Ruch oporu. W walce z hitlerowskim okupantem
 • Ku wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej

Rozdział VII - W Polsce Ludowej (1945-1972) - mgr Zdzisław Leszczyński.

 • Pierwsze miesiące po wyzwoleniu
 • Reforma rolna
 • Pierwsze lata po wyzwoleniu
 • Wysiedlenia ludności niemieckiej
 • Wyjazdy na Ziemie Odzyskane
 • Budowa aparatu bezpieczeństwa i walka z podziemiem niepodległościowym
 • Walka z PSL. Referendum ludowe
 • W okowach systemu stalinowskiego
 • Problemy życia gospodarczego 1957-1972
 • Oświata i Kultura 1945-1972
 • Ochotnicza Straż Pożarna
 • Życie religijne

Rozdział VIII – U schyłku PRL (1973-1989) - mgr Zdzisław Leszczyński.

 • Zmiany struktury administracyjnej
 • Gminne organy władzy państwowej i samorządu
 • Kryzys gospodarczy i polityczny po wydarzeniach 1976 roku
 • Atmosfera początku lat osiemdziesiątych
 • Stan wojenny
 • Ostatnie lata przed transformacją
 • Oświat i Kultura
 • Życie religijne

Władze Gminy Bodzanów w III Rzeczypospolitej - mgr Zdzisław Leszczyński.

Bibliografia

Wykaz tabel

Indeks nazwisk

Indeks miejscowości i nazw geograficznych

Dobór zdjęć, ilustracji do poszczególnych rozdziałów - mgr Zdzisław Leszczyński.

             Zadanie ma na celu zintegrowanie społeczności gminy Bodzanów.

Zrealizowanie projektu przyczyniło się do wzrostu świadomości społeczności lokalnej na temat historii i kultury własnej gminy oraz rozwoju własnej tożsamości, co pozwoli w pełni wykorzystać potencjał obszaru gminy Bodzanów, stanowić będzie doskonałe źródło informacyjne i promocyjne.

Monografia została opublikowana w odpowiedzi na potrzeby sygnalizowane przez mieszkańców gminy, którzy oczekiwali od dłuższego czasu na tego rodzaju wydawnictwo dotyczące miejsca, w którym mieszkają. Lektura z pewnością stanowić będzie cenną pozycję, która uzupełni domowe biblioteczki. To pierwsza monografia naszej gminy, do wydania, której samorząd Gminy Bodzanów przymierzał się od wielu lat.

Realizacja zaplanowanych działań jest odpowiedzią na potrzeby lokalnego środowiska historycznego, patriotycznego i nie tylko, jak również mieszkańców, którzy czynnie biorą udział w życiu lokalnym.

Rodzaj/Kategoria książki : Książka historyczna

Parametry książki:

Format B5

Wysokość formatu B5: 250 mm = 25, 0 cm
Szerokość formatu, B5: 176 mm = 17, 6 cm

Strony czarno-białe:  offsetowy 80g/m2

Oprawa twarda połysk

Ilość stron: 500 stron /zawierające treść historyczną/

Sposób dystrybucji:

Ksiażka trafi do:

 • Bibliotek
 • Czytelni
 • Szkół
 • Samorządu lokalnego
 • Jednostek organizacyjnych samorządu
 • Stowarzyszeń działających na terenie gminy oraz mieszkańców Gminy Bodzanów
 • Osób Fizycznych

 

Projekt dofinansowany ze środków "Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie"
realizowanego przez Fundację Fundusz  Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz  Stowarzyszenie Europa i MY

Polityka Bezpieczeństwa

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie 2016 |  Realizacja: Hedea.pl