logotypclaim czerony pl

maz dla organizacji pozarzadowych pelnokolorowa

Zadanie publiczne pn. "Jarmark Norbertański 2022" zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

w ramach projektu Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sokół w Bodzanowie kwotą dotacji w wys. 35 000 zł

Informacja o Jarmarku Norbertańskim na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Płocku 

Promocja wydarzenia Jarmark Norbertański na stronie Urzędu Gminy w Bodzanowie

 

20220621 211923

 

20220621 212045

 

20220621 212238

 

 

1305 Zaproszenia

 

1605 Plakat

 

Tradycja organizowania Jarmarku Norbertańskiego w Bodzanowie datuje się od 1415 r. Od 2005 r. w Bodzanowie przywrócono do życia tą tradycję. W 2022 r. będzie po raz szesnasty organizowany Jarmark Norbertański. Kultura Ludowa i tradycyjna tego wydarzenia powoli zanika w przestrzeni gminy. Chcemy przywrócić kulturze ludowej i tradycyjnej dawną świetność i zakorzenić tą kulturę w młodym pokoleniu.

Stowarzyszenie chce przywrócić zapomniany barwny jarmark oraz tradycyjny i ludowy charakter, łącząc funkcję handlową z klimatem barwnego widowiska oraz zwiększyć udział społeczności w wydarzeniu poprzez organizacje pokazów i warsztatów, gdzie będą mogli na żywo edukować się kulturalnie oraz uczyć technik ludowych. Historia zjazdów handlowych w Bodzanowie zaczęła się na długo przed jego lokacją. Bodzanów będąc osadą targową został przekazany w końcu XII w. Norbertankom z Płocka. To dzięki ich zabiegom otrzymał w 1351 roku prawa miejskie jako czternaste miasto na Mazowszu. Przez prawie pięćdziesiąt lat pozostawał jedynym miastem między Płockiem i Warszawą, na ruchliwym szlaku handlowym z północy na południe i zachodu na wschód. Próbą poprawy dochodów mieszczan Bodzanowa było nadanie w 1415 roku, przez Księcia Janusza I prawa do organizowania jarmarków na Zielone Świątki, zwanymi Jarmarkiem Norbertańskim (od nazwy sióstr Norbertanek z Płocka , które były ówcześnie właścicielkami Bodzanowa).

Podczas trwania Jarmarku przedstawiliśmy mieszkańcom Gminy, Powiatu Płockiego, Mazowsza oraz przybyłym z innych regionów kraju turystom, jarmark jako interesujący i zachwycający spektakl ludowy, który pozwolił wszystkim przenieść się w czasy średniowiecza, a tym samym dodatkowo przyczynić się do promocji regionu oraz tego ludowego wydarzenia. W tym dniu ożyła ludowa postać Bodzana, według ludowych wierzeń, klucznika dawnej średniowiecznej osady. 

Na drewnianych straganach rozłożyli się kupcy, rzemieślnicy i twórcy ludowi /lokalni i przyjezdni/. Podziwiano wystawy rzemieślników i ludowych twórców, były pokazy tańców ludowych i słuchaliśmy ludowej muzyki. Oglądaliśmy walki rycerskie. Zapoznaliśmy społeczność ze strojami, rękodziełem i innymi przejawami kultury tamtych czasów. Odbyły się pokazy i warsztaty ginących zawodów takich jak: garnacarstwo, wikliniarstwo, rzeźbiarstwo w drewnie, zielarswo, koronkarstwo, hafciarstwo, kowalstwo oraz ludowa wycinanka. Odbył się pokaz sztuki walki rycerskiej oraz  pokaz sokolniczy. Odbyły sie również pokazy kulinarne Kół Gospodyń Wiejskich.

 

 

Mirosława Żaglewska

Koordynator projektu  "Jarmark Norbertański 2022"

 


Projekt dofinansowany ze środków "Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie"
realizowanego przez Fundację Fundusz  Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz  Stowarzyszenie Europa i MY

Polityka Bezpieczeństwa

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie 2016 |  Realizacja: Hedea.pl