Beowy bordowy granatowy delikatny akwarelowy z sentencj plakat2

Cel główny: Zwiększenie sprawności psychofizycznej 20 dzieci z terenu powiatu płockiego.

Cele szczegółowe realizacji projektu: poprawa postawy ciała i rozwój samodzielności, korekta napięcia mięśniowego i poprawa zdolności koncentrowania się, poprawa wydolności organizmu i odporności, pobudzenie zmysłów, kształtowanie poczucia świadomości siebie i swojej odrębności, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych i poprawa poczucia własnej wartości;


 1. W projekcie „Rozwiń skrzydła z hipoterapią” mogą wziąć udział dzieci w wieku 3-15 lat, oraz dzieci z niepełnosprawnością /autyzm/, na podstawie karty zgłoszenia /załącznik do regulaminu/.
 2. Warsztaty odbywać się będą w okresie kwiecień-maj-czerwiec 2023 r.w Klubie Sportowym Stajnia Victoria Łagiewniki 31, 09 – 470 Bodzanów.
 3. Limit uczestników- 20 osób/dzieci, decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Karta zgłoszenia jest dostępna na stronie:www.sokol-bodzanow.pl
 5. Uczestnik projektu otrzymuje 10 voucherów, które są podstawą do bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach hipoterapii /10 godzin indywidualnych spotkań podczas których, uczestnik odbędzie jazdę na koniu w asyście 2 terapeutów/.
 6. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością, dołączają do karty zgłoszenia orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
 7. Rodzice dzieci bez orzeczenia o niepełnosprawności, do karty zgłoszenia dołączają zaświadczenie psychologa lub zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu o wskazaniu do uczestnictwa w warsztatach.
 8. Miejscem przeprowadzenia warsztatów hipoterapii jest Klub Sportowy Stajnia Victoria Łagiewniki 31, 09 – 470 Bodzanów https://www.victoria.blizej24.pl/ w godzinach i czasie ustalonym indywidualnie z Organizatorem.
 9. Zgłoszenia do projektu „Rozwiń skrzydła z hipoterapią” przyjmowane będą od dnia 1 stycznia 2023r. w siedzibie Organizatora: ul. Bankowa 7 Chodkowo, 09-470 Bodzanów / budynek GOPS/.
 10. Koszty przejazdu na warsztaty ponoszą rodzice/opiekunowie dzieci uczestniczących projekcie, przy czym Organizator projektu zapewni dofinansowanie dojazdu w łącznej wys. 200 zł na podstawie przedstawionej faktury wystawionej na Organizatora dla każdego dziecka.

Strona projektu: ZAPRASZAMY

Aktualności

Projekt dofinansowany ze środków "Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Mazowsze Lokalnie"
realizowanego przez Fundację Fundusz  Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz  Stowarzyszenie Europa i MY

Zaufali nam

 • Hedea.pl
 • Partner1
 • STAROSTA POWIATU PŁOCKIEGO
 • Działaj Lokalnie
 • Młodzi Razem
 • Filantrop
 • Fundacja Amerykańska
 • Gmina Bodzanów
 • Mazowsze
 • Powiat Płocki

Polityka Bezpieczeństwa

Wszelkie prawa zastrzeżone © Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie 2016 |  Realizacja: Hedea.pl